Online cursus Foutloos Nederlands

66,07 (79,94 incl. btw)

Spelfouten? Kromme zinnen? Niet nodig! Deze cursus behandelt de basisregels van de Nederlandse spelling en grammatica. De opfriscursus voor iedereen!

Tip: boek ook persoonlijke feedback bij je e-learning.

Categorie:

Module 1: De Nederlandse spelling begrijpen

Les 1: Is de Nederlandse spelling moeilijk?

Les 2: Spellingwijzigingen

Les 3: Wat is de officiële spelling?

Les 4: De drie basisprincipes van de Nederlandse spelling

Module 2: Werkwoordspelling (d’s en t’s)

Les 5: Wat is werkwoordspelling?

Les 6: De tegenwoordige tijd (gratis proefles)

Les 7: De verleden tijd

Les 8: Het voltooid deelwoord

Les 9: Samenvatting werkwoordspelling

Les 10: Engelse werkwoorden spellen

Module 3: Los of aan elkaar?

Les 11: Een spatie meer of minder

Les 12: Samenstellingen

Les 13: Woordgroepen

Les 14: Het koppelteken (streepje)

Les 15: Samenvatting: los of aan elkaar of met een koppelteken?

Module 4: Hoofdletters en leestekens

Les 16: Hoofdletters

Les 17: Opsommingstekens

Les 18: Overige leestekens

Module 5: Tussenletters

Les 19: De tussen-n

Les 20: De tussen-s

Module 6: Meervouden spellen

Les 21: De meervoud-s

Les 22: Meervouden met een trema (“)

Module 7: Overige spellingkwesties

Les 23: Afkortingen

Les 24: Bijvoeglijke naamwoorden

Les 25: De apostrof (‘)

Les 26: Staande uitdrukkingen

Les 27: Eraan toekomen

Module 8: Grammatica

Les 28: Als of dan

Les 29: Enkelvoud of meervoud

Les 30: Contaminatie

Les 31: U(w) en jou(w)

Les 32: Tangconstructie

Les 33: Zinsbouw

Eindtoets

Afsluiting en certificaat

Tijdsinvestering

Hoeveel tijd je kwijt bent aan deze cursus, verschilt per persoon. Gemiddeld besteden cursisten aan deze cursus ongeveer 8 uur studietijd.

Je online schrijfcursus is ook een handig naslagwerk!

Heb je je cursus afgerond? Dan blijft je cursus gewoon beschikbaar in je account. Je kunt dus altijd nog even iets opzoeken, een les herhalen, of meer oefenen. Dankzij de overzichtelijke indeling kun je de theorie, schema’s en overzichten altijd snel terugvinden.

Ga naar de bovenkant