Test zakelijk schrijven

Hoe goed schrijf jij?

Test je schrijfvaardigheid met deze gratis online test. De uitslag volgt automatisch aan het eind van de test. Je ziet dan ook de goede antwoorden en uitleg.

Succes!

Waarom kun je niet elke mail of brief eindigen met “Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben”?

 
 
 
 

Wat is er mis met deze zin?

Als secretaresse zijnde heb ik veel ervaring met het organiseren van zakelijke reizen en evenementen.

 
 
 
 

Uit welke standaardonderdelen bestaat een alinea?

 
 
 
 

De piramidevorm is een bekend en populair format voor tekstopbouw. In welke volgorde presenteer je de informatie als je de piramidevorm gebruikt?

 
 
 
 

Hieronder staan vier uitspraken over de onderwerpregel van zakelijke e-mails. Welke uitspraak is níet waar?

 
 
 
 

Welke klassieke spelfout zie je op dit bord?

 
 
 
 

“What’s in it for me?” Het is een beroemde lezersvraag. Hoe speel je als schrijver in op deze vraag?

 
 
 
 

Hoe vermijd je de beruchte ‘tangconstructie’?

 
 
 
 

Hieronder zie je vier uitspraken over zinsbouw. Welke uitspraak is níet waar?

 
 
 
 

Hieronder zie je vier zinnen. Welke zin is actief geformuleerd?

 
 
 
 

Vraag 1 van 10

Ontdek onze populaire trainingen