Wat weet jij van het persbericht?

Met een goed persbericht creëer je gratis publiciteit. Weet jij hoe het moet?

Test je schrijfvaardigheid met deze gratis online test. De uitslag volgt automatisch aan het eind van de test. Je ziet dan ook de goede antwoorden en uitleg.

Succes!

Hoe vaak verstuur je een persbericht?

 
 
 
 

Wat is voor een journalist het belangrijkste kenmerk van een goed persbericht?

 
 
 
 

Waaraan moet een kop boven een persbericht in ieder geval voldoen?

 
 
 
 

Wat is een belangrijk kenmerk van een oprolbare tekst?

 
 
 
 

Voor wie schrijf je je persbericht?

 
 
 
 

Wanneer heeft een persbericht nieuwswaarde?

 
 
 
 

Wat staat er in een noot voor de redactie?

 
 
 
 

Welke verdiepende vraag uit de formule 5x w (+1 h) is belangrijk om te beantwoorden in een overtuigend persbericht?

 
 
 
 

Wanneer voldoet een persbericht aan een journalistieke schrijfstijl?

 
 
 
 

Wat staat er bovenaan elk persbericht?

 
 
 
 

Vraag 1 van 10

Ontdek onze populaire trainingen