Wat weet jij van het persbericht?

Met een goed persbericht creëer je gratis publiciteit. Weet jij hoe het moet?

Test je schrijfvaardigheid met deze gratis online test. De uitslag volgt automatisch aan het eind van de test. Je ziet dan ook de goede antwoorden en uitleg.

Succes!

Voor wie schrijf je je persbericht?

 
 
 
 

Waaraan moet een kop boven een persbericht in ieder geval voldoen?

 
 
 
 

Wat staat er bovenaan elk persbericht?

 
 
 
 

Wanneer heeft een persbericht nieuwswaarde?

 
 
 
 

Wanneer voldoet een persbericht aan een journalistieke schrijfstijl?

 
 
 
 

Wat is een belangrijk kenmerk van een oprolbare tekst?

 
 
 
 

Welke verdiepende vraag uit de formule 5x w (+1 h) is belangrijk om te beantwoorden in een overtuigend persbericht?

 
 
 
 

Wat staat er in een noot voor de redactie?

 
 
 
 

Hoe vaak verstuur je een persbericht?

 
 
 
 

Wat is voor een journalist het belangrijkste kenmerk van een goed persbericht?

 
 
 
 

Vraag 1 van 10

Ontdek onze populaire trainingen