Spellingtest

Meten is weten!

Test je spelling met deze gratis online test. De uitslag volgt automatisch aan het eind van de test. Je ziet dan ook de goede antwoorden en uitleg.

Succes!

In welke zin zijn alle werkwoorden goed gespeld?

 
 
 
 

Welk woord is goed gespeld?

 
 
 
 

Welke van de onderstaande zinnen is de enige waarin hen/hun correct gebruikt is?

 
 
 
 

Welke woorden krijgen altijd een hoofdletter?

 
 
 
 

Hieronder zie je vier woorden. Welk van de vier is juist gespeld?

 
 
 
 

Hieronder zie je vier korte zinnetjes. Welk van de vier is juist gespeld?

 
 
 
 

Hieronder zie je vier rijtjes woorden. In welk rijtje zijn alle woorden correct gespeld?

 
 
 
 

Wat is de juiste spelling?

 
 
 
 

In welke zin is hen/hun niet correct gebruikt?

 
 
 
 

Wat is de stam van een werkwoord?

 
 
 
 

Vraag 1 van 10

Ontdek onze populaire trainingen