Spellingtest

Meten is weten!

Test je nu je spelling met deze gratis online test. De uitslag volgt automatisch aan het eind van de test. Je ziet dan ook de goede antwoorden en uitleg.

Succes!

Waarom schrijven we btw met kleine letters (en dus niet: BTW)?

 
 
 
 

Wat is de stam van een werkwoord?

 
 
 
 

Wat is correct?

 
 
 
 

Wat is de correcte spelling van het meervoud?

 
 
 
 

Wat is de regel voor de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd?

 
 
 
 

In de volgende zin staat het werkwoord tussen haakjes: wat is de juiste spelling van het werkwoord in deze zin?

Weet jij wat er is (gebeuren)?

 
 
 
 

In welke zin is hen/hun niet correct gebruikt?

 
 
 
 

Welk van de vier woorden hieronder is niet juist gespeld?

 
 
 
 

Wat is de correcte spelling van het meervoud?

 
 
 
 

Welk woord is goed gespeld?

 
 
 
 

Vraag 1 van 10

Nooit meer spelfouten maken?

Volg dan de cursus Foutloos spellen!

 • Wordt of wordt? Nooit meer fouten met de d’s en t’s
 • Hij delete of deletet? Engelse werkwoorden correct spellen
 • Los of aan elkaar of met een streepje ertussen? De regels voor samenstellingen
 • Een komma, een punt of liever niets? Richtlijnen voor de leestekens
 • Alles wat je moet weten over hoofdletters in je tekst
 • Gedachtegang of gedachtengang? De tussen-n
 • Beoordelinggesprek of beoordelingsgesprek? De tussen-s
 • Genieën of geniën? Porieën of poriën? Meervouden met een trema.
 • Displays, cd’s, satés en andere lastige meervouden.
 • Er aan toekomen of eraan toekomen? Combinaties met ‘er’
 • Als of dan? Me, mij of mijn? U of uw? Grammatica helder uitgelegd
 • De tangconstructie: hoe te vermijden?
 • En nog veel meer lastige spelling- en grammaticakwesties…
Begin vandaag nog met foutloos spellen!

Ontdek onze populaire trainingen