Ken jij je stijlfiguren?

Herken jij de stijlfiguren en kun je ze benoemen?

Test je kennis van schrijfstijl met deze gratis online test. De uitslag volgt automatisch aan het eind van de test. Je ziet dan ook de goede antwoorden en uitleg.

Succes!

In welke zin is sprake van synesthesie?

 
 
 
 

Welke stijlfiguur herken je in de volgende zin?

Zijn programmavoorstel viel me niet tegen.

 
 
 
 

Wat is een retorische vraag?

 
 
 
 

In welke zin herken je een pars pro toto?

 
 
 
 

Welke zin bevat geen vergelijking?

 
 
 
 

Uit hoeveel onderdelen bestaat de klassieke opsomming?

 
 
 
 

Welke zin bevat een metafoor?

 
 
 
 

Welke van de onderstaande zinnen bevat geen beeldspraak?

 
 
 
 

Wat is een paradox?

 
 
 
 

In welke zin herken je een hyperbool?

 
 
 
 

Vraag 1 van 10

Ontdek onze populaire trainingen