Ken jij je stijlfiguren?

Herken jij de stijlfiguren en kun je ze benoemen?

Test je kennis van schrijfstijl met deze gratis online test. De uitslag volgt automatisch aan het eind van de test. Je ziet dan ook de goede antwoorden en uitleg.

Succes!

Wat is een paradox?

 
 
 
 

Welke stijlfiguur gebruikt iemand die aangeeft dat hij ‘openstaat voor een nieuwe werkuitdaging’?

 
 
 
 

Wat is een retorische vraag?

 
 
 
 

Welke zin bevat een eufemisme?

 
 
 
 

Welke is geen tautologie?

 
 
 
 

Welke zin bevat een personificatie?

 
 
 
 

Welke zin bevat een litotes?

 
 
 
 

Welke van de onderstaande zinnen bevat geen beeldspraak?

 
 
 
 

Welke zin bevat een metafoor?

 
 
 
 

In welke zin herken je een pars pro toto?

 
 
 
 

Vraag 1 van 10

Ontdek onze populaire trainingen