Ken jij je stijlfiguren?

Herken jij de stijlfiguren en kun je ze benoemen?

Test je kennis van schrijfstijl met deze gratis online test. De uitslag volgt automatisch aan het eind van de test. Je ziet dan ook de goede antwoorden en uitleg.

Succes!

Welke stijlfiguur herken je in de volgende zin?

Zijn programmavoorstel viel me niet tegen.

 
 
 
 

Welke stijlfiguur gebruikt iemand die aangeeft dat hij ‘openstaat voor een nieuwe werkuitdaging’?

 
 
 
 

Wat is een retorische vraag?

 
 
 
 

Welke zin bevat een litotes?

 
 
 
 

In welke zin herken je een pars pro toto?

 
 
 
 

Uit hoeveel onderdelen bestaat de klassieke opsomming?

 
 
 
 

Welke van de onderstaande zinnen bevat geen beeldspraak?

 
 
 
 

Welke zin bevat een metafoor?

 
 
 
 

Wat is een paradox?

 
 
 
 

Welke zin bevat een personificatie?

 
 
 
 

Vraag 1 van 10

Ontdek onze populaire trainingen