Ken jij je stijlfiguren?

Herken jij de stijlfiguren en kun je ze benoemen?

Test je kennis van schrijfstijl met deze gratis online test. De uitslag volgt automatisch aan het eind van de test. Je ziet dan ook de goede antwoorden en uitleg.

Succes!

Welke zin bevat een litotes?

 
 
 
 

Welke is geen tautologie?

 
 
 
 

Welke stijlfiguur herken je in deze zin?

Toen we die felbegeerde award voor beste werkgever wonnen, konden we dat wel waarderen.

 
 
 
 

Welke zin bevat een metafoor?

 
 
 
 

Welke stijlfiguur herken je in de volgende zin?

Zijn programmavoorstel viel me niet tegen.

 
 
 
 

In welke zin herken je een pars pro toto?

 
 
 
 

Wat is een personificatie?

 
 
 
 

Welke zin bevat geen vergelijking?

 
 
 
 

Welke van de onderstaande zinnen bevat geen beeldspraak?

 
 
 
 

Wat is een retorische vraag?

 
 
 
 

Vraag 1 van 10

Ontdek onze populaire trainingen