Ken jij je stijlfiguren?

Herken jij de stijlfiguren en kun je ze benoemen?

Test je kennis van schrijfstijl met deze gratis online test. De uitslag volgt automatisch aan het eind van de test. Je ziet dan ook de goede antwoorden en uitleg.

Succes!

Welke stijlfiguur gebruikt iemand die aangeeft dat hij ‘openstaat voor een nieuwe werkuitdaging’?

 
 
 
 

Wat is een paradox?

 
 
 
 

Wat is een retorische vraag?

 
 
 
 

Welke stijlfiguur herken je in de volgende zin?

Zijn programmavoorstel viel me niet tegen.

 
 
 
 

Welke zin bevat geen vergelijking?

 
 
 
 

In welke zin herken je een pars pro toto?

 
 
 
 

Welke van de onderstaande zinnen bevat geen beeldspraak?

 
 
 
 

Welke stijlfiguur herken je in de volgende zin? Ervaar de sfeer van Duizend-en-een-nacht met dit fluweelzachte parfum.

 
 
 
 

In welke zin herken je een hyperbool?

 
 
 
 

Uit hoeveel onderdelen bestaat de klassieke opsomming?

 
 
 
 

Vraag 1 van 10

Ontdek onze populaire trainingen