Test je zinsbouw

Schrijf jij goedlopende zinnen?

Test je kennis met deze gratis online test. De uitslag volgt automatisch aan het eind van de test. Je ziet dan ook de goede antwoorden en uitleg.

Succes!

Wat is níet een manier om de persoonsvorm te herkennen?

 
 
 
 

Wat is een tangconstructie?

 
 
 
 

Hieronder staan vier zinnen. Welke zin is níet correct?

 
 
 
 

In welke situatie is het goed om de passieve constructie te gebruiken?

 
 
 
 

Hieronder staan vier zinnen. Welke zin is níet correct?

 
 
 
 

Hieronder staan vier zinnen. Welke is grammaticaal níet correct?

 
 
 
 

Hoe vermijd je een tangconstructie?

 
 
 
 

Welke van onderstaande zinnen is actief geformuleerd?

 
 
 
 

Is deze zin actief of passief?

De medewerkers melden zich vaak ziek.

 
 

Wat gaat er mis in deze zin:

Omdat we eerder een geslaagde bijeenkomst hadden in jullie prachtige restaurant aan de waterplas. Willen we graag een nieuwe reservering maken.

 
 
 
 

Vraag 1 van 10

Ontdek onze populaire trainingen