Test je zinsbouw

Schrijf jij goedlopende zinnen?

Test je kennis met deze gratis online test. De uitslag volgt automatisch aan het eind van de test. Je ziet dan ook de goede antwoorden en uitleg.

Succes!

Hieronder staan vier zinnen. Welke zin is níet correct?

 
 
 
 

Welke van onderstaande zinnen is actief geformuleerd?

 
 
 
 

Hieronder staan vier zinnen. Welke is grammaticaal níet correct?

 
 
 
 

Wat is níet een manier om de persoonsvorm te herkennen?

 
 
 
 

In welke zin zie je een werkwoordstapel?

 
 
 
 

Hoe vermijd je een tangconstructie?

 
 
 
 

Hieronder staan vier zinnen. Welke zin is níet correct?

 
 
 
 

Is deze zin actief of passief?

De medewerkers melden zich vaak ziek.

 
 

Welke zin is grammaticaal correct? (Inhoudelijk zijn ze waarschijnlijk allemaal onjuist, want we hebben alles verzonnen.)

 
 
 
 

Hieronder staan vier zinnen. Welke zin is níet correct?

 
 
 
 

Vraag 1 van 10

Ontdek onze populaire trainingen