Test je zinsbouw

Schrijf jij goedlopende zinnen?

Test je kennis met deze gratis online test. De uitslag volgt automatisch aan het eind van de test. Je ziet dan ook de goede antwoorden en uitleg.

Succes!

Welke van onderstaande zinnen is actief geformuleerd?

 
 
 
 

Hieronder staan vier zinnen. Welke zin is níet correct?

 
 
 
 

Hieronder staan vier zinnen. Welke zin is níet correct?

 
 
 
 

Hieronder staan vier zinnen. Welke zin is níet correct?

 
 
 
 

Hoe vermijd je een tangconstructie?

 
 
 
 

Wat is níet een manier om de persoonsvorm te herkennen?

 
 
 
 

Hieronder staan vier zinnen. Welke zin is níet correct?

 
 
 
 

Wat is een tangconstructie?

 
 
 
 

In welke zin zie je een werkwoordstapel?

 
 
 
 

Wanneer kan het handig zijn om een passieve constructie te gebruiken?

 
 
 
 

Vraag 1 van 10

Ontdek onze populaire trainingen