Grammaticatest2019-03-06T16:44:02+00:00

Grammaticatest

Weet jij alles van correcte zinsbouw?

Test je kennis met deze gratis online test. De uitslag volgt automatisch aan het eind van de test. Je ziet dan ook de goede antwoorden en uitleg.

Succes!

Een van de vier zinnen bevat een fout. Welke zin is niet correct?

 
 
 
 

Drie van de onderstaande zinnen zijn correct. Welke zin bevat een fout?

 
 
 
 

Wanneer kan het handig zijn om een passieve constructie te gebruiken?

 
 
 
 

Krijgen alle aardrijkskundige namen een hoofdletter?

 
 
 
 

Van de onderstaande zinnen bevat er eentje een fout. Welke zin is níet correct?

 
 
 
 

Hoe vermijd je een tangconstructie?

 
 
 
 

Welke van onderstaande zinnen is actief geformuleerd?

 
 
 
 

In welke zin zie je een werkwoordstapel?

 
 
 
 

Drie van de onderstaande zinnen zijn correct. Welke zin is níet correct?

 
 
 
 

In welke zin is de hoofdletter correct?

 
 
 
 

Vraag 1 van 10

Nooit meer kromme zinnen?

Volg dan de cursus Foutloos spellen!

 • Hoe vermijd je passieve constructies?
 • Hoe zat het ook alweer met de tangconstructie?
 • Enkelvoud of meervoud, loopt je zin nog?
 • Wordt of wordt? Nooit meer fouten met de d’s en t’s
 • Er aan toekomen of eraan toekomen? Combinaties met ‘er’
 • Als of dan? Me, mij of mijn? U of uw? Grammatica helder uitgelegd
 • Hij delete of deletet? Engelse werkwoorden correct spellen
 • Los of aan elkaar of met een streepje ertussen? De regels voor samenstellingen
 • Een komma, een punt of liever niets? Richtlijnen voor de leestekens
 • Alles wat je moet weten over hoofdletters in je tekst
 • Gedachtegang of gedachtengang? De tussen-n
 • Beoordelinggesprek of beoordelingsgesprek? De tussen-s
 • Genieën of geniën? Porieën of poriën? Meervouden met een trema.
 • Displays, cd’s, satés en andere lastige meervouden.
 • En nog veel meer lastige spelling- en grammaticakwesties…
Begin vandaag nog met foutloos schrijven!

Ontdek onze populaire trainingen