Test je zinsbouw

Schrijf jij goedlopende zinnen?

Test je kennis met deze gratis online test. De uitslag volgt automatisch aan het eind van de test. Je ziet dan ook de goede antwoorden en uitleg.

Succes!

Wat gaat er mis in deze zin:

Omdat we eerder een geslaagde bijeenkomst hadden in jullie prachtige restaurant aan de waterplas. Willen we graag een nieuwe reservering maken.

 
 
 
 

Welke van onderstaande zinnen is actief geformuleerd?

 
 
 
 

Wanneer kan het handig zijn om een passieve constructie te gebruiken?

 
 
 
 

Welke zin is grammaticaal correct?

 
 
 
 

Hieronder staan vier zinnen. Welke zin is níet correct?

 
 
 
 

Is deze zin actief of passief?

De medewerkers melden zich vaak ziek.

 
 

Hoe vermijd je een tangconstructie?

 
 
 
 

Hieronder staan vier zinnen. Welke zin is níet correct?

 
 
 
 

Hieronder staan vier zinnen. Welke zin is níet correct?

 
 
 
 

Hieronder staan vier zinnen. Welke is grammaticaal níet correct?

 
 
 
 

Vraag 1 van 10

Ontdek onze populaire trainingen