Test je zinsbouw

Schrijf jij goedlopende zinnen?

Test je kennis met deze gratis online test. De uitslag volgt automatisch aan het eind van de test. Je ziet dan ook de goede antwoorden en uitleg.

Succes!

Welke van onderstaande zinnen is actief geformuleerd?

 
 
 
 

Hieronder staan vier zinnen. Welke zin is níet correct?

 
 
 
 

Hoe vermijd je een tangconstructie?

 
 
 
 

Welke zin is grammaticaal correct? (Inhoudelijk zijn ze waarschijnlijk allemaal onjuist, want we hebben alles verzonnen.)

 
 
 
 

In welke situatie is het goed om de passieve constructie te gebruiken?

 
 
 
 

Wat gaat er mis in deze zin:

Omdat we eerder een geslaagde bijeenkomst hadden in jullie prachtige restaurant aan de waterplas. Willen we graag een nieuwe reservering maken.

 
 
 
 

In welke zin zie je een werkwoordstapel?

 
 
 
 

Hieronder staan vier zinnen. Welke is grammaticaal níet correct?

 
 
 
 

Hieronder staan vier zinnen. Welke zin is níet correct?

 
 
 
 

Wat is een tangconstructie?

 
 
 
 

Vraag 1 van 10

Ontdek onze populaire trainingen