Privacyverklaring Zakelijk Schrijven

In deze privacyverklaring lees je hoe Zakelijk Schrijven omgaat met je gegevens en je privacy.

We gebruiken alleen gebruikersgegevens die (potentiële) klanten en/of geïnteresseerden vrijwillig aan ons geven. We gebruiken die gegevens bovendien alleen voor zo ver ze noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Iedereen kan Zakelijk Schrijven op elk moment per mail (info@zakelijkschrijven.nl) verzoeken om deze gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

We hebben alle systemen en processen zodanig ingericht dat gebruikersgegevens niet nodeloos bewaard blijven. We delen je gebruikersgegevens niet, behalve als dat niet anders kan. Het gaat dan om de partijen die ons helpen bij de bedrijfsvoering, zoals de beheerder van de online leeromgeving, onze boekhouder, enzovoort. Met deze partijen wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten.

Hoe komen we aan je gegevens?

Simpel, alleen als jij ze aan ons geeft. Dat kun je op drie momenten doen:

  1. Als je je wilt aanmelden voor onze tweewekelijkse Schrijftip
  2. Als je via de website een online schrijfcursus aanschaft
  3. Als je bij ons een schrijfcursus boekt

Welke gegevens hebben we van je?

Wij hebben alleen die gegevens die jij ons geeft. Voor de Schrijftip geef je ons je voornaam en je mailadres. Voor een (online) schrijfcursus geef je ons ook adresgegevens en factuurgegevens. Voor een maatwerk cursustraject voer je bovendien een intakegesprek, waarin je aangeeft wat je wilt leren. Dat noteren we in ons crm, zodat we je cursus naar wens op maat kunnen ontwikkelen.

Heeft je werkgever je schrijfcursus voor je geboekt? Dan zal je werkgever deze gegevens aan ons hebben toevertrouwd. Als je wilt kun je inzien welke gegevens we van je hebben. Met vragen kun je ons altijd even mailen: info@zakelijkschrijven.nl.

Wat doen wij met je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens alleen waarvoor ze bedoeld zijn. Dus om jouw schrijfcursus te verzorgen. Of, als jij dat wilt, je de tweewekelijkse Schrijftip te sturen. We sturen je dus geen ongevraagde informatie.

Wie krijgt je gegevens nog meer te zien?

In onze bedrijfsvoering hebben een klein beetje hulp nodig van andere partijen. We hebben een boekhouder en ook technische ondersteuning bij de website en de online leeromgeving. Ook moeten we facturen kunnen maken en offertes kunnen terugvinden om je cursus te maken en in rekening te brengen. Dat doen we met een crm-systeem. Deze partijen hebben toegang tot ons systeem, anders kunnen ze hun werk niet doen. En zonder hen kunnen wij jouw schrijfcursus niet verzorgen.

Zijn je gegevens veilig?

Veiligheid vinden we belangrijk. Kijk maar in de adresbalk van je browser: we hebben een beveiligde website. We gaan dus voorzichtig om met alle gegevens.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Dat hangt af van welke gegevens je met welk doel aan ons hebt gegeven:

  • Heb je je aangemeld voor de tweewekelijkse Schrijftip? Dan blijf je die tip ontvangen totdat je zelf aangeeft dat je dat niet meer wil. Je kan dat doen met de afmeldbutton onderaan de Schrijftip, of met een mailtje naar info@zakelijkschrijven.nl.
  • Heb je een online cursus aangeschaft? Dan heb je recht op minimaal een jaar toegang tot je online cursus via Mijn schrijfacademie. Dat betekent dat we je gegevens dus ook minimaal een jaar bewaren, anders kun je je cursus niet in en/of je persoonlijke certificaat niet downloaden. Na dat jaar hebben we wel het recht maar niet de plicht om je gegevens te verwijderen. Daarmee zou je cursus ook verwijderd zijn, dus waarschijnlijk ben je blij als we je gegevens langer houden. Wil je dat niet, dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen en dan verwijderen we op jouw verzoek je account en al je gegevens.
  • Heb je bij ons een schrijfcursus geboekt (individueel, in company of open inschrijving)? Dan bewaren we je gegevens in principe. Vaak komen cursisten na jaren nog bij ons terug voor een vervolgtraining. Wel zo handig als we dan de gegevens nog kunnen terugzoeken. Ook hier geldt: op jouw verzoek verwijderen we natuurlijk al je gegevens. Bel (070-7370529) of mail (info@zakelijkschrijven.nl) ons gerust als je er vragen over hebt.

En cookies?

Zoals elke website heeft ook de onze functionele cookies. Anders werkt de boel niet. Maar we gebruiken geen andere cookies. We slaan dus niks van je op en je gaat onze aanbiedingen ook niet ineens zien opduiken als je een andere website bezoekt.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Dat kan natuurlijk altijd. Stuur ons een mailtje met je wens (info@zakelijkschrijven.nl). Dan maken we het in orde. En natuurlijk krijg je dan ook even een bevestiging per mail.

Heb je een klacht?

Mocht je een klacht hebben over hoe we met je gegevens en/of privacy omgaan, dan horen we dat natuurlijk het liefst zelf van je. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen?

Neem gerust contact met ons op!

Zakelijk Schrijven

Prins Hendrikstraat 181
2518 HP  Den Haag

070-7370529
info@zakelijkschrijven.nl