Les 8: Lengte en structuur van de sollicitatiebrief

Voorbeeld

Vraag:

De lengte van je sollicitatiebrief

Een (eenvoudige) sollicitatiebrief bestaat doorgaans uit vier of vijf alinea’s. Bedenk dat de ontvanger waarschijnlijk tientallen, zo niet honderden sollicitaties ontvangt. De ontvanger zal kort en bondig dus toejuichen.

Natuurlijk heb je wel wat ruimte nodig om jezelf goed te presenteren. Maar met een alinea of vier, vijf moet dat prima lukken zolang je solliciteert op een overzichtelijke functie. Voor een uitgebreidere sollicitatie zul je iets meer ruimte nodig hebben, maar probeer bij voorkeur toch om op 1 A4 te blijven.

De structuur van de sollicitatiebrief

Zorg dat je sollicitatiebrief een heldere structuur heeft. Een rommelig verhaal zal niet snel overtuigen. Een heldere structuur betekent eigenlijk niets meer dan: zet bij elkaar wat bij elkaar hoort en kies dan een logische volgorde.

Tip:

Informatie die bij elkaar hoort, zet je bij elkaar in een alinea. Elk deelonderwerp krijgt op die manier een eigen alinea. De alinea’s worden van elkaar gescheiden door een witregel.

Hieronder zie je een schema voor een veel gebruikte heldere structuur voor een (eenvoudige) sollicitatiebrief:

Alinea Inhoud
1 Inleiding
2 Uitleg hoe je voldoet aan de functie-eisen
3 Toelichting op je ambitie/motivatie
4 Onderbouwen van je meerwaarde voor de organisatie
5 Afsluiting

Voorbeeld

Hieronder zie je een voorbeeld van een sollicitatie die is opgebouwd volgens de standaardstructuur:

Toelichting op het voorbeeld

Hierboven zag je een sollicitatie die is opgebouwd volgens de standaardstructuur. De brief begint met een inleiding waarin de schrijfster de aanleiding van haar sollicitatie noemt (een vacature in De Volkskrant).

In de tweede alinea van haar brief benoemt ze de functie-eisen die in de vacature worden gesteld en geeft ze aan hoe zij aan deze eisen voldoet.

In de derde alinea geeft de schrijfster een toelichting op haar motivatie. Ze vertelt waarom ze solliciteert (wegens reorganisatie verliest ze haar huidige baan) en ze legt uit waarom ze graag bij juist deze organisatie wil werken.

De vierde alinea gebruikt de schrijfster om te betogen waarom zij een aanwinst is voor de organisatie. Ze vertelt dat ze actief bijdraagt aan de werksfeer door deel te nemen aan commissies. Daarnaast benoemt ze dat haar huidige collega’s haar persoonlijkheid waarderen.

De vijfde alinea is een (zeer beknopte) afsluiting van de sollicitatie.

Voorbeeld complexe sollicitatie

We zeiden het al eerder: solliciteren op een hoog functieniveau vraagt om een uitgebreidere sollicitatiebrief. Je zult dan afwijken van de genoemde standaardindeling. Wel blijft hier natuurlijk de regel: zet bij elkaar wat bij elkaar hoort.

Hieronder zie je een voorbeeld van een uitgebreidere sollicitatiebrief, die niet past in de standaardstructuur. De sollicitant reageert op een vacature voor een Commissaris bij een woningstichting:

Toelichting op het voorbeeld

In deze sollicitatiebrief zie je een aangepaste structuur. De briefschrijver gebruikt tussenkopjes om zijn sollicitatiebrief te structureren. Deze tussenkopjes geven aan welke informatie de lezer in iedere alinea kan verwachten. Je herkent hierin wel een aantal van de standaardonderwerpen: de schrijver geeft onder andere aan wat zijn motivatie is en welke meerwaarde hij voor de organisatie heeft.

Studie-opdracht:

Bekijk eens het voorbeeld van een sollicitatiebrief waarin het een en ander mis is gegaan: voorbeeld sollicitatiebrief Arie Smaa (met fouten). Let onder andere op de structuur van deze sollicitatiebrief. Kun je voor jezelf aanwijzen wat er niet goed is? Kun je ook verbeteringen bedenken?

Er zijn natuurlijk verschillende manieren denkbaar om deze brief te verbeteren. Als je wilt, kun je hier een voorbeeld zien van dezelfde sollicitatiebrief, in een verbeterde versie: voorbeeld sollicitatiebrief Arie Smaa (verbeterd).

Studie-opdracht:

Bekijk je eigen sollicitatiebrief. Welke keuzes heb je gemaakt voor de structuur van je brief? Volgt je brief de standaardindeling uit het schema, of heb je een andere structuur gekozen?

Controleer voor jezelf of alles wat bij elkaar hoort ook bij elkaar staat.

Heb je ook Persoonlijke feedback bij je cursus gekozen?

Pen bij persoonlijke feedback kopieDan volgt nu een les met een inzendopdracht, waarop je persoonlijke feedback ontvangt van de schrijftrainers van Zakelijk Schrijven.

Heb je geen Persoonlijke feedback gekozen? Dan ga je nu door naar de volgende theorieles. Of kies alsnog voor  Persoonlijke feedback.

Terug naar: Sollicitatiebrief schrijven > Module 3: Opbouw van de sollicitatiebrief
Ga naar de bovenkant