Les 7: De aanhef

Gratis voorbeeld

Na de adressering, de datum en de onderwerpregel, volgt de aanhef van je brief.

Bijvoorbeeld: Geachte mevrouw Jansen,

De aanhef bestaat uit een begroeting plus de naam van de geadresseerde. Na de aanhef volgt een komma.

Formele aanhef

Een zakelijke brief is een formele tekstsoort. Daar hoort (in principe) een formele aanhef bij.

De formele begroeting is Geachte. Een begroeting als Beste is al gauw te intiem, te informeel. Kijk maar naar de volgende voorbeelden:

Toelichting:

Tegenwoordig gebruiken we een aanspreking als Beste mevrouw of Beste meneer vooral als we iemand een beetje dom vinden. Zoals in zinnen als ‘Maar mijn beste mevrouw, wat verwacht/wilt/denkt u dan?’ In plaats van een aardige begroeting wordt het al gauw een aanspreking met iets neerbuigends erin. Beter niet doen dus.

Beste kan soms wel gecombineerd worden met een voornaam, maar ook daarmee moet je oppassen:

Voorbeeld aanhef brief informeel 2

Toelichting:

Hoe oud denk je dat Marijke is? Hoeveel moet Marijke nog leren? (We zullen je verklappen dat Marijke 54 jaar oud is, o.a. een opleiding bedrijfspsychologie heeft afgerond en behoorlijk wat werkervaring heeft.)

De naam

Na de formele begroeting volgt de formele naam:

  • De naam begint met (indien bekend) de aanduiding heer of mevrouw.
  • Daarna volgt de volledige achternaam.
Let op:

Bij de formele begroeting Geachte hoort geen voornaam.

In de adressering neem je wel voornamen of voorletters op, dan schrijf je bijvoorbeeld

T.a.v. Janneke de Graaf

maar in de aanhef wordt dat

Geachte mevrouw De Graaf

Hoofdlettergebruik in de aanhef

De briefaanhef krijgt een aantal hoofdletters.

Je gebruikt altijd een hoofdletter op de volgende plaatsen:

  • de eerste letter van de begroeting
  • de eerste letter van de voornaam
  • de eerste letter van (alle delen van) de achternaam
  • de eerste letter van de naam, ongeacht welk deel van de naam
Let op:

In de aanhef gebruik je geen titels of voorletters!

Een aantal voorbeelden:

Geachte mevrouw Davids, (eerste letter begroeting plus eerste letter van de achternaam)

Geachte mevrouw Stuurman-Mamerink, (eerste letter begroeting plus eerste letter van beide namen)

Geachte mevrouw Van Klaveren, (eerste letter begroeting plus eerste letter van de naam)

Kijk vooral nog even goed naar het laatste voorbeeld:

Geachte mevrouw Van Klaveren,

Hier krijgt Van een hoofdletter, omdat dat hier het begin van de naam is!

Vraag:

Komma

Na de aanhef komt een komma. Bijvoorbeeld: Geachte mevrouw De Wit,

Let op:

De aanhef eindigt met een komma, maar de eerste zin van de brief begint daarna met een hoofdletter.

Vraag:

Voorbeeld

Hieronder zie je een voorbeeld van (een gedeelte van) een zakelijke brief, met alle onderdelen die we tot nu toe behandeld hebben:

Bedrijf ABC

Postbus 100

2300 AB Leiden

071-5123456

www.bedrijfabc.com

 

Bedrijf XYZ

T.a.v. de afdeling Crediteuren

Mevrouw A. Jansen

Poststraat 2

1000AB Amsterdam

 

Leiden, 11 januari 2015

 

Betreft: Factuur 123

 

Geachte mevrouw Jansen,

Weet je de naam van de geadresseerde niet?

Als je de naam van de geadresseerde niet weet, maar je weet wel of het gaat om een man of een vrouw, dan kies je als aanhef Geachte heer, of Geachte mevrouw,

Als je ook niet weet of de geadresseerde een vrouw is of een man, kun je kiezen voor Geachte heer, mevrouw,

Gebruik liever niet de afkorting L.S. Veel mensen ervaren dat als te ouderwets. (Die afkorting betekent ‘De(n) lezer heil,’; dat is zo veel als ‘Gegroet lezer!’.)

Ook niet doen: Mijne heren, of (Mijne) Dames en Heren, Dat is een aanhef die je gebruikt als je mensen toespreekt. In een brief is hij niet op zijn plaats.

Heb je ook Persoonlijke feedback bij je cursus gekozen?

Pen bij persoonlijke feedback kopieDan volgt nu een les met een inzendopdracht, waarop je persoonlijke feedback ontvangt van de schrijftrainers van Zakelijk Schrijven.

Heb je geen Persoonlijke feedback gekozen? Dan ga je nu door naar de volgende theorieles. Of kies alsnog voor  Persoonlijke feedback.

Terug naar:Zakelijke brief schrijven > Module 2: De lay-out van de zakelijke brief