Les 5: Een persbericht is oprolbaar

Koop eerst de cursus vooraleer je met deze les begint.

Zoals je al hebt geleerd, is het helaas niet gegarandeerd dat de redactie je volledige persbericht overneemt. Misschien is er maar ruimte voor een heel kort bericht. In dat geval zal de redactie alleen het begin van je persbericht plaatsen. Daarom zorg je dat de belangrijkste informatie bovenaan staat. Het persbericht bouw je op van belangrijk naar steeds minder belangrijk. We noemen dat “oprolbaar”. [hr] Stel je maar voor dat je het persbericht op een A4 print en het dan oprolt, zoals je vroeger je tekeningen oprolde als je ze meenam uit school. Rol je het persbericht uit, dan zie je eerst de bovenkant en daarna steeds een stukje meer. Hoe veel of weinig je ook leest, de opbouw moet logisch blijven. [hr] Opgerold papier [hr] [box type="tick"]Een oprolbaar persbericht betekent:

  • beginnen met de belangrijkste informatie;
  • de eerste alinea moet zelfstandig leesbaar zijn;
  • informatie ordenen van belangrijk naar minder belangrijk;
  • eerst de belangrijke feiten presenteren en vervolgens pas de achtergrondinformatie;
  • na elke alinea moet een afgerond geheel bestaan.[/box]
[hr]

Een voorbeeld van een oprolbaar persbericht

Laten we nogmaals kijken naar het voorbeeld uit de vorige les. Je zag de tekst van een persbericht over jubilerende vrijwilligers. In de vorige les gebruikten we dit persbericht als voorbeeld van het creëren van nieuwswaarde. We bekijken dit persbericht nu iets aandachtiger en concentreren ons op de opbouw. Herken je de oprolbare structuur? Bekijk het persbericht grondig; de toelichting volgt onder dit persbericht. [hr] Schermafbeelding 2014-12-05 om 15.20.25 [hr] Toelichting bij het voorbeeld van een oprolbaar persbericht: De kop boven het persbericht geeft al veel informatie. Deze kop is informatief en geeft kernachtig weer wat het onderwerp van het persbericht is. De eerste alinea, oftewel de lead, vult de informatie uit de kop aan. De keuze om pas in de lead (en niet al in de kop) de naam van de stichting te noemen, is verstandig. Daarmee wordt voorkomen dat het persbericht meteen klinkt als een promotie van de stichting zelf. De eerste alinea is zelfstandig leesbaar. Deze alinea vermeldt om wie het gaat (de vrijwilligers van Stichting Sint Jacob), wat er is gebeurd (ze zijn gehuldigd) en wanneer dit plaatsvond (op 4 november). De nieuwswaarde wordt hier terecht herhaald: het gaat om een recordaantal. Tot slot wordt er met een enkele zin sfeer toegevoegd aan deze feitelijke informatie (oorkonde, roos, toejuichen, bijzondere inzet). Mocht alleen de eerste alinea van het persbericht worden gebruikt, dan staat er toch een samenhangend verhaal, waarin de belangrijkste informatie aan bod komt. Het persbericht vervolgt in de tweede alinea met aanvullende details. Deze alinea geeft daarmee aanvullende informatie op de eerste alinea. We lezen nu waar dit alles plaatsvond (theater De Luifel in Heemstede) en om hoeveel jubilarissen het eigenlijk gaat. Het sfeerbeeld wordt herhaald, ditmaal met een quote van een medewerker. Opnieuw wordt benadrukt hoe belangrijk de vrijwilligers zijn. De informatie in de tweede alinea is minder belangrijk dan die in de eerste alinea, maar nog altijd lezenswaardig. Samen vormen de eerste en tweede alinea nog steeds een logisch geheel. Dus ook als alleen deze twee alinea's geplaatst kunnen worden, staat er een keurig afgerond verhaal. Het persbericht wordt op deze manier steeds verder opgebouwd. Er volgen meer details, sfeer, toelichting en quotes. Allemaal lezenswaardig, maar in volgorde van belangrijkheid. Naarmate het persbericht vordert krijgt de tekst steeds meer het karakter van achtergrondinformatie. Je ziet dat het persbericht na elke alinea afgebroken kan worden, zonder dat dat een incompleet geheel oplevert. Na iedere alinea kan het persbericht stoppen, terwijl de lezer toch met het gevoel achterblijft een afgerond geheel te hebben gelezen. [hr]

Nog een voorbeeld van een oprolbaar persbericht

Hieronder zie je nog een voorbeeld van een oprolbaar persbericht. Onder het persbericht geven we een toelichting. [hr] Voorbeeld persbericht oprolbaar [hr] Toelichting bij het voorbeeld: Ook dit persbericht begint met de belangrijkste informatie. De kop geeft al duidelijk aan waarover het persbericht gaat. De lead (de eerste, dikgedrukte alinea) geeft al veel informatie. In deze alinea staat wie er promoveert, wanneer en waar dat gebeurt en wat het precieze onderwerp van de promotie is. Deze alinea is prima zelfstandig leesbaar; de alinea vormt een informatief en afgerond geheel. De volgende alinea geeft aanvullende informatie, door dieper op het onderwerp van de promotie in te gaan. Er wordt een verband gelegd tussen de mobiele technologie en games, waarna wordt uitgelegd hoe dit toepasbaar is in onderwijssituaties. Ook na deze alinea is er sprake van een uitgebalanceerd, afgerond geheel. Het persbericht vervolgt met achtergrondinformatie over de beweegredenen en werkwijze van de promovenda. Interessant als er ruimte voor is, maar zonder deze alinea zou het artikel ook goed functioneren. Kortom: dit persbericht is duidelijk oprolbaar. [hr]

Vraag:

[gravityform id="9" name="PersberichtL5V1" title="false" description="false" ajax="true"]

Terug naar:Persbericht schrijven > Module 3: De opbouw van een persbericht