Les 4: Wat is nieuwswaarde?

Gratis voorbeeld

De belangrijkste eis

Is je persbericht nieuwswaardig?

Wanneer is iets nieuws?

Wanneer heeft een persbericht nieuwswaarde? Simpel gezegd: het persbericht moet iets nieuws vertellen, dat interessant is voor de doelgroep. De video gaat daar dieper op in:

Factoren voor nieuwswaarde

Wat bepaalt of iets nieuwswaardig is? Vier factoren zijn van belang om de nieuwswaarde te bepalen. Een persbericht heeft nieuwswaarde als het onderwerp actueel, belangrijk, bijzonder en bekend is. Hieronder een uitleg:

Actueel: Het persbericht is actueel. Bijvoorbeeld met resultaten uit recent onderzoek. Bedenk dat nieuws snel bederft. Voor een krant is het nieuws van gisteren alweer oud.

Belangrijk: Het onderwerp is voor veel mensen van (groot) belang. Denk aan zaken als gezondheid, werkgelegenheid of criminaliteit.

Bijzonder: Een ongewoon, spectaculair, uitzonderlijk, uniek onderwerp vinden mensen boeiend.

Bekend: Hoe belangrijker de organisatie of de woordvoerder is, des te interessanter mensen het nieuws vinden. Een nieuw product van Apple interesseert nu eenmaal meer mensen dan een nieuw broodrecept van Bakkerij Het Hoekje.

Voorbeeld

Hieronder zie je (het begin van) een persbericht. Wat denk jij, heeft dit persbericht voldoende nieuwswaarde?

Voorbeeld nieuwswaardig persbericht

Uitleg bij het voorbeeld

Heeft het persbericht hierboven voldoende nieuwswaarde? Daarover valt te twisten.

Het onderwerp is in elk geval wel actueel, want de jackpot is zojuist gevallen. Is het onderwerp ook belangrijk? Sommige mensen zullen vinden van wel en andere van niet. Het maakt dus wel uit naar welke media dit persbericht wordt gestuurd. Het onderwerp is in elk geval bijzonder. Ook is het onderwerp bekend, want het concept jackpot kennen we allemaal en voor sommigen spreekt het erg tot de verbeelding. Kortom, dit persbericht heeft wel voldoende nieuwswaarde maar het is niet voor iedereen interessant. De schrijver moet daar rekening mee houden bij de verspreiding.

Revolutionaire en duurzame scootmobiel

De nieuwste en bijzonder duurzame scootmobiel INCA SprintPLUS zal zijn primeur beleven bij Scootplaza op de Supportbeurs in Utrecht van 7 t/m 10 mei 2014 in hal 7.PA11. De meest betrouwbare scootmobiel van de afgelopen 20 jaar, de INCA Sprint, is aangepast en doorontwikkeld naar de behoeftes van deze tijd. Het allernieuwste en snelle model, de INCA SprintPLUS is ontworpen en geproduceerd door scooterfabrikant INCA Techniek in Bergambacht en dit jaar actief op de markt gebracht.

Inderdaad, dit is geen nieuwswaardig persbericht. De lancering van het nieuwe product is voor de fabrikant zelf wel actueel, belangrijk, bijzonder en bekend, maar voor de meeste lezers niet. Nieuwswaarde is hier misschien wel te creëren door bijvoorbeeld een link te leggen met het belang van mobiliteit voor ouderen, of bijvoorbeeld de ontwikkelingen in veilig weggebruik. Over het creëren van nieuwswaarde leer je meer in de volgende les.

De lancering van het nieuwe product is voor de fabrikant zelf wel actueel, belangrijk, bijzonder en bekend, maar voor de meeste lezers niet. Nieuwswaarde is hier misschien wel te creëren door bijvoorbeeld een link te leggen met het belang van mobiliteit voor ouderen, of bijvoorbeeld de ontwikkelingen in veilig weggebruik. Over het creëren van nieuwswaarde leer je meer in de volgende les.

Voorbeeld van een persbericht met nieuwswaarde

Tot slot hier nog een goed voorbeeld van een persbericht met nieuwswaarde. Het persbericht is geschreven door de firma Maassen. Zij hebben een nieuw product ontwikkeld voor het digitaal toetsen van zorgprotocollen.

Op zichzelf is een nieuw product doorgaans niet nieuwswaardig. Wel voor de fabrikant, maar niet voor het publiek. Maar in dit geval heeft Maassen de vertaalslag gemaakt naar het publiek. Als onderwerp voor het persbericht is gekozen voor vermindering van administratieve lasten in de zorgsector. Daarmee sluit Maassen aan op de actualiteit (groeiende administratieve lasten in de zorg, de verplichting om vakbekwaamheid van medewerkers bij te houden).

De nieuwswaarde van dit persbericht bestaat uit de oplossing voor een belangrijk, actueel probleem. Door deze invalshoek te kiezen voldoet het persbericht nu wel aan de criteria voor nieuwswaarde. Lees maar:

Schermafbeelding 2014-12-05 om 14.38.33

Praktijkopdracht

Kijk nog eens naar de opzet voor je eigen persbericht. Voldoet je onderwerp aan de vier criteria voor nieuwswaarde? Oftewel, is jouw onderwerp actueel, belangrijk, bijzonder bekend?

Terug naar: Persbericht schrijven > Module 2: De inhoud van het persbericht
Ga naar de bovenkant