Les 3: Wat is nieuwswaarde?

Gratis voorbeeld

Een persbericht moet nieuwswaarde hebben. Dat betekent: het bericht bevat nieuws dat interessant is voor veel mensen. Dat is de belangrijkste eis aan een goed persbericht.

Hieronder zetten we vier factoren voor nieuwswaarde op een rij:

Actueel: Het persbericht is actueel. Bijvoorbeeld met resultaten uit recent onderzoek. Bedenk dat nieuws snel bederft. Voor een krant is het nieuws van gisteren alweer oud.

Belangrijk: Het onderwerp is voor veel mensen van (groot) belang. Denk aan zaken als gezondheid, werkgelegenheid of criminaliteit.

Bijzonder: Een ongewoon, spectaculair, uitzonderlijk, uniek onderwerp vinden mensen boeiend.

Bekend: Hoe belangrijker de organisatie of de woordvoerder is, des te interessanter mensen het nieuws vinden. Een nieuw product van Apple interesseert nu eenmaal meer mensen dan een nieuw broodrecept van Bakkerij Het Hoekje.

Voorbeeld

Hieronder zie je een voorbeeld van (het begin van) een nieuwswaardig persbericht:

Voorbeeld nieuwswaardig persbericht

Vraag:

Hieronder zie je de kop en de eerste alinea van een persbericht. Lees dit door en beantwoord daarna de vraag.

Revolutionaire en duurzame scootmobiel

De nieuwste en bijzonder duurzame scootmobiel INCA SprintPLUS zal zijn primeur beleven bij Scootplaza op de Supportbeurs in Utrecht van 7 t/m 10 mei 2014 in hal 7.PA11. De meest betrouwbare scootmobiel van de afgelopen 20 jaar, de INCA Sprint, is aangepast en doorontwikkeld naar de behoeftes van deze tijd. Het allernieuwste en snelle model, de INCA SprintPLUS is ontworpen en geproduceerd door scooterfabrikant INCA Techniek in Bergambacht en dit jaar actief op de markt gebracht.

Voorbeeld van een persbericht met nieuwswaarde

Hieronder zie je de tekst van een persbericht. Het persbericht is geschreven door de firma Maassen. Zij hebben een nieuw product ontwikkeld voor het digitaal toetsen van zorgprotocollen.

Op zichzelf is een nieuw product doorgaans niet nieuwswaardig. Wel voor de fabrikant, maar niet voor het publiek. Maar in dit geval heeft Maassen de vertaalslag gemaakt naar het publiek. Als onderwerp voor het persbericht is gekozen voor minder administratieve belasting in de zorgsector. Daarmee sluit Maassen aan op de actualiteit (groeiende administratieve lasten in de zorg, de verplichting om vakbekwaamheid van medewerkers bij te houden).

De nieuwswaarde van dit persbericht bestaat uit de oplossing voor een belangrijk, actueel probleem. Door deze invalshoek te kiezen voldoet het persbericht nu wel aan twee van de criteria voor nieuwswaarde. Lees maar:

 

Schermafbeelding 2014-12-05 om 14.38.33

Studie-opdracht:

Noteer voor jezelf een onderwerp waarover je een persbericht zou willen verspreiden. Ga nu op zoek naar de nieuwswaarde. Probeer nieuwswaarde te vinden op de volgende vlakken:

  1. actualiteit;
  2. belangrijkheid;
  3. bijzonderheid;
  4. bekendheid.
Terug naar:Persbericht schrijven > Module 2: Nieuwswaarde