Checklist Zakelijke tekst

Met deze checklist weet je zeker of jouw zakelijke tekst klaar is voor publicatie!

Structuur

 1. Bevat de tekst een inleiding? Bij een korte mail kan dat slechts één zin zijn, maar elke tekst behoeft een inleiding.
 2. Maakt de inleiding duidelijk:
  1. waar de tekst over gaat (onderwerp)?
  2. wat je van de lezer wilt (doel)?
 3. Is alle inhoud van de tekst relevant? Vraag je af: heeft de lezer de informatie nodig opdat het tekstdoel bereikt wordt? Zo niet: schrappen.
 4. Is de inhoud van de tekst volledig? Vraag je af: staat alles erin wat de lezer nodig heeft opdat het tekstdoel bereikt wordt?
 5. Is de tekst onderverdeeld in alinea’s (per deelonderwerp)? Opent elke alinea met een kernzin die duidelijk maakt wat de lezer te lezen krijgt en waarom?

Schrijfstijl

 1. Controleer je woordkeus: gebruik je geen ambtelijke, omslachtige woorden en formuleringen? Is je woordkeus ook voldoende gevarieerd?
 2. Is er voldoende afwisseling van kortere en langere zinnen?
 3. Is de tekst, waar mogelijk, actief geformuleerd? Controleer ook meteen op naamwoordstijl en onbepaalde wijs.
 4. Is de tekst voldoende aantrekkelijk gemaakt? Denk, indien van toepassing, aan voorbeelden, citaten, sfeerbeelden, een originele invalshoek, enzovoort.
 5. Zijn de zinnen prettig opgebouwd? Staat de belangrijkste informatie vooraan? Staat bij elkaar wat bij elkaar hoort (dus: geen tangconstructies)?

Lay-out en spelling

 1. Indien van toepassing: bevat de tekst een pakkende/informatieve titel en eventueel ook tussenkoppen?
 2. Controleer of alles op de juiste plaats staat voor de betreffende tekstsoort. Gebruik als je wilt de gratis tekstformats op www.zakelijkschrijven.nl.
 3. Controleer op typefouten en spelfouten. Wees extra alert op zaken die een spellingcorrector niet (altijd) detecteert. Let vooral op werkwoorden waarbij de spelling een betekenisverschil draagt (zoals gebeurd/gebeurt).
 4. Bevat de tekst geen herhalingen? Is er met knippen en plakken nergens een dubbeling ontstaan?
 5. Indien van toepassing: is de werktitel van het document aangepast?

Ontdek onze populaire trainingen